Šiuolaikinio registruoto nusikalstamumo Lietuvoje pagrindiniai bruožai

Genovaitė Babachinaitė

Santrauka


Straipsnyje pateikiama šiuolaikinio registruoto nusikalstamumo Lietuvoje statistinių duomenų kriminologinė analizė. Analizuojamas 2004–2011 m. laikotarpis apima nuoseklios valstybinės nusikalstamų veikų ir asmenų, įtariamų jas padarius, registracijos laikotarpį, kai nebuvo didesnių baudžiamųjų įstatymų pakeitimų. Straipsnyje analizuojami pagrindiniai šiuolaikinio nusikalstamumo paplitimo rodikliai (būklė, lygis), šių rodiklių teritoriniai ypatumai mieste ir kaime, užregistruotų nusikaltimų struktūros pagal nusikaltimų rūšis dinamika, nagrinėjami šiuolaikinio nusikalstamumo struktūros pokyčiai ekonominės krizės laikotarpiu bei asmenų, įtariamų padarius nusikalstamas veikas, struktūros pokyčiai pagal amžių, lytį, užimtumą, nusikalstamo elgesio pakartotinumą bei grupiškumą. Analizuojama taip pat ir šių asmenų fizinė psichologinė būsena nusikalstamos veikos darymo metu (neblaivūs, apsvaigę nuo kitų narkotinių medžiagų). Straipsnyje atskirai analizuojami duomenys apie suaugusius ir nepilnamečius fizinius bei juridinius asmenis

Raktiniai žodžiai


nusikalstamos veikos; nusikaltimai; baudžiamieji nusižengimai; asmenys; įtariami padarę nusikalstamas veikas; statistiniai duomenys

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195