Dviprasmybės vartotojų teisėje: įžvalgos dėl įstatymų rašymo

Vincent Forray

Santrauka


Analizuojant vartotojų teisę kaip teisės sistemos dalį, dviem aspektais kyla prieštara. Pirmasis aspektas yra tas, kad vartotojų teisė formuluojama kaip atskira nuo kitų teisės šakų, kartais kairieji tai teisina per socialinio teisingumo ir rinkos reguliavimo prizmes. Vertinant šiuo diskursu, vartotojų teisė gali pasirodyti griaunati teisės sistemą. Antrasis diskursas apima vartotojų teisę į bendrąją privatinę teisę. Tokiu aspektu vartotojų teisė negriauna teisės sistemos, o integruojasi į ją. Toks skritingas vertinimas gali būti pastebimas tarp pradinių vartotojų teisės tiklsų ir jos sukurtų rezultatų. Šiame darbe nurodoma, jog toks skritingas vertinimas, kuris generuoja vartotojų teisės dvilypumą, yra kilęs iš Vakarų teisės sistemų tendencijos formalizuoti teisę ją įtvirtinant teisės aktuose.

Analizuojant vartotojų teisę kaip teisės sistemos dalį, dviem aspektais kyla prieštara. Pirmasis aspektas yra tas, kad vartotojų teisė formuluojama kaip atskira nuo kitų teisės šakų, kartais kairieji tai teisina per socialinio teisingumo ir rinkos reguliavimo prizmes. Vertinant šiuo diskursu, vartotojų teisė gali pasirodyti griaunati teisės sistemą. Antrasis diskursas apima vartotojų teisę į bendrąją privatinę teisę. Tokiu aspektu vartotojų teisė negriauna teisės sistemos, o integruojasi į ją. Toks skritingas vertinimas gali būti pastebimas tarp pradinių vartotojų teisės tiklsų ir jos sukurtų rezultatų. Šiame darbe nurodoma, jog toks skritingas vertinimas, kuris generuoja vartotojų teisės dvilypumą, yra kilęs iš Vakarų teisės sistemų tendencijos formalizuoti teisę ją įtvirtinant teisės aktuose.


Raktiniai žodžiai


vartotojų teisė; vartotojai; piliečiai; teisinė tvarka; formalizacija

Pilnas tekstas:

PDF (English)


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-13-20-3-07

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195