Europos administracinės teisės samprata ir ES administracinių procedūrų rinkinio rengimo prielaidos

Ieva Deviatnikovaitė

Santrauka


Esama keletas priežasčių, dėl kurių verta studijuoti Europos administracinę teisę. Pirma, tai jaunas mokslas. Antra, Europos administracinė teisė paprastai traktuojama iš skirtingų valstybių skirtingų teisės tradicijų pozicijų, todėl bet kokios pastangos unifikuoti požiūrį į ją gali sukurti pagrindą vienodam Europos administracinės teisės modeliui. Trečia, Lietuvoje nėra darbų, analizuojančių Europos administracinę teisę.
Administracinės teisės specialistai, bandydami apibrėžti Europos administracinę teisę, pateikia nemažai skirtingų požiūrių į šią teisę, pavyzdžiui, Europos administracinė teisė strictu sensu ir administracinės teisės europeizacija. Teigiama, jog išsamiausią Europos administracinės teisės vaizdinį atskleidžia trys Europos administracinės teisės sampratos. Pirmoji samprata Europos administracinę teisę apibūdina kaip Europos Sąjungos (toliau – ES) administracinę teisę, kurios galiojimo ribas galima nustatyti remiantis trimis aspektais – funkciniu, instituciniu ir procedūriniu. Antroji – kaip bendros administracijos erdvės teisę arba kaip administracijos bendradarbiavimo teisę. Trečioji samprata leidžia Europos administracinę teisę suvokti kaip teisę, bendrą Europos valstybių viešajai administracijai tiek pagrindinių sąvokų, tiek pagrindinių teisės principų bei bazinių institutų prasmėmis – ius commune. Šie trys požiūriai bei ES administracinių procedūrų rinkinio, kaip priemonės, padedančios vystyti ES administracinę teisę, analizė ir yra straipsnio tyrimo objektas.

Raktiniai žodžiai


Europos administracinė teisė; ES administracinė teisė; administracinio bendradarbiavimo teisė; ius commune; ES administracinės procedūros

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-13-20-3-08

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195