Teisingumas ir nešališkumas civiliniameprocese

Rūta Petkuvienė

Santrauka


Straipsnyje yra analizuojama, kiek gali būti teisingas standartinis teismo procesas, tiriama, kokiais būdais ir priemonėmis yra įgyvendinamas teisingumas procesine prasme. Pripažįstama, kad teismas, kaip subjektas, sprendžiantis teisinį ginčą, įgyvendina teisingumą tik tuo atveju, jei užtikrina nešališkumą visų asmenų atžvilgiu. Tinkamas teisinis procesas yra konstitucinės teisės kreiptis į teismą sudedamoji dalis. Tačiau procesas nėra paremtas vien teisės principais, kurie inkorporuoja daugiau ar mažiau nusistovėjusias nuostatas, ar teisės normomis. Tam tikri konkretūs politiniai sprendimai ar veiksmai turi įtakos teismo procesui.
Straipsniu siekiama išnagrinėti tam tikrus teisingumo principo įgyvendinimo aspektus Lietuvos teismų procesuose. Parodoma, kad teisinės metodologijos trūkumas lemia skirtingus priimtų sprendimų argumentus, jų nenuspėjamumą, todėl neskatina teisinės taikos.

Raktiniai žodžiai


teisės aiškinimas; teismų aktyvumas; teisingumas; nešališkumas; teisinė metodologija

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-13-20-3-10

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195