Kibernetinių technologijų panaudojimo ginkluotuose konfliktuose poveikis tarptautinei humanitarinei teisei

Justinas Žilinskas

Santrauka


Šiame straipsnyje nagrinėjama, kaip kibernetinių technologijų panaudojimas ginkluotų konfliktų (kibernetinio karo) kontekstuose veikia tarptautinę humanitarinę teisę. Konkrečiai aptariami trys probleminiai aspektai: ar egzistuojanti tarptautinė humanitarinė teisė iš principo gali reguliuoti tokius naujoviškus reiškinius kaip kibernetinis ar kibernetizuotas ginkluotas konfliktas, antra, kokią įtaką kibernetinių priemonių panaudojimas daro ginkluoto konflikto sampratai, trečia, kaip kibernetinių priemonių atsiradimas ginkluoto konflikto kontekste gali paveikti kombatanto (bei asmens, naudojančio ginkluotą jėgą) institutą. Pirmasis probleminis klausimas teoriškai sprendžiamas gana aiškiai, tačiau antrasis ir trečiasis rodo svarbius esamo teisinio reguliavimo aiškinimo pokyčius, kai nemaža dalis klasikinių kriterijų praranda prasmę, o naujieji kriterijai pasižymi tam tikru teisiniu neapibrėžtumu.

Raktiniai žodžiai


ginkluotas konfliktas; kibernetinis ginkluotas konfliktas; tarptautinė humanitarinė teisė; kibernetinis ginklas

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-13-20-3-17

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195