Laikinos apsaugos direktyvos perkėlimo į Lietuvos prieglobsčio teisę problemos

Valerija Gerikienė, Inga Blažienė

Santrauka


2002 m. gruodžio 31 d. pasibaigė 2001 m. liepos 20 d. Tarybos direktyvos Nr. 2001/55/EB, nustatančios minimalias normas dėl laikinos apsaugos suteikimo perkeltiesiems asmenims, esant jų masiniam antplūdžiui perkėlimo į nacionalinę teisę terminas. Šis straipsnis yra ketvirtasis iš straipsnių ciklo apie Europos Sąjungos prieglobsčio direktyvų perkėlimo į Lietuvos teisę ir įgyvendinimo problemas, kuriame analizuojama Laikinos apsaugos direktyvos perkėlimo į Lietuvos teisę padėtis, direktyvos nuostatų įtaka Lietuvos prieglobsčio teisės raidai ir atkreipiamas dėmesys į vis dar neperkeltas arba netinkamai perkeltas direktyvos nuostatas bei praktines problemas, kurios gali kilti taikant šią direktyvą. Straipsnis gali būti naudingas direktyvos nuostatas taikančioms ir laikiną apsaugą užtikrinančioms valstybės institucijoms bei įstatymų leidėjui, siekiant garantuoti visišką direktyvos nuostatų perkėlimą į nacionalinę teisę bei tobulinti dabartinę teisinę bazę Lietuvoje.

Raktiniai žodžiai


valstybinio sektoriaus darbuotojai; darbo užmokestis; pareiginė alga; tarnybinis atlyginimas; priedai; priemokos

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195