Vytautas Raudeliūnas – Lietuvos teisės istorikas

Vidmantė Giedraitytė, Antanas Šenavičius

Santrauka


Straipsnyje apžvelgiami Vytauto Raudeliūno – XX a. antrosios pusės žymaus Lietuvos teisės istoriko, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos žinovo, pedagogo pagrindiniai gyvenimo tarpsniai, jo kelias į mokslą, mokslininko ir pedagogo veikla. Nušviečiamas jo indėlis į Lietuvos teisės istorijos mokslą, aptariama jo mokslinių darbų reikšmė šiuolaikinei jurisprudencijai. Visa savo moksline ir pedagogine veikla jis svariai prisidėjo prie Lietuvos teisinės minties raidos.

Raktiniai žodžiai


Vytautas Raudeliūnas; teisės istorija; Lietuvos Statutai

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195