Privačios karinės ir saugumo kompanijos ir jų reguliavimo problemos tarptautinėje humanitarinėjė teisėje

Justinas Žilinskas

Santrauka


Šiame straipsnyje nagrinėjami privataus verslo darinių įsitraukimo į valstybių ginkluotos jėgos panaudojimo procesą aspektai. Pirmiausia trumpai aptariamas privačios karinės jėgos panaudojimo fenomenas istoriniame kontekste (jų atsiradimo bei nunykimo priežastys, raida, formos ir jų dinamika). Antra, analizuojama, kokius subjektus reikėtų laikyti privačiomis karinėmis ir saugumo kompanijomis, kokie požymiai jiems būdingi, ir pateikiama privačios saugumo ir karinės kompanijos sąvoka. Trečia, analizuojama, kokios tarptautinės humanitarinės teisės normos turėtų būti taikomos šių kompanijų veiklai reguliuoti, daugiausia dėmesio skiriant personalo statuso klausimams. Daroma išvada, kad privačių karinių ir saugumo kompanijų personalo statuso klausimas gali būti sprendžiamas tik analizuojant konkrečias situacijas, kadangi šių kompanijų veiklos ypatybės ir įvairovė, taip pat tarptautinės humanitarinės teisės normos neduoda pagrindo jų personalo vienareikšmiškai priskirti prie vienos ar kitos tarptautinės humanitarinės teisės reglamentuojamų asmenų kategorijos.

Raktiniai žodžiai


privati karinė ir saugumo kompanija; tarptautinė humanitarinė teisė; ginkluotas konfliktas; kombatantai; samdiniai

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195