Penitencinės sistemos teisinės raidos perspektyvos Lietuvoje

Simona Mesonienė

Santrauka


Vienas pagrindinių baudžiamosios justicijos Lietuvoje trūkumų – dažnas ir ilgalaikis laisvės atėmimo bausmės taikymas, probacijos skyrimo ir vykdymo praktikos kazusai verčia diskutuoti apie šio instituto faktišką poveikį nuteistojo socialaus elgesio ugdymui. Probacijos vykdymo procesas turi būti nukreiptas į nuteistojo pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikos valdymą ir kriminogeninių veiksnių neutralizavimą, tačiau dabartinis teisinis reguliavimas neleidžia pasiekti šių tikslų. Tarp probacijos skyrimo ir vykdymo proceso bei jo veiksmingumo egzistuoja organiškas ir dėsningas tarpusavio ryšys, tačiau akivaizdu, kad esama probacijos skyrimo ir vykdymo logika nėra prielaida kalbėti apie šio instituto veiksmingumą de facto. Straipsnyje diskutuojama apie probacijos skyrimo ir vykdymo optimizavimo kryptis, nagrinėjami visuomenės dalyvavimo probacijos procese aspektai, aktualizuojama socialinės išvados rengimo, pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo ir individualaus darbo su nuteistuoju, nuteistųjų teisinės padėties švelninimo bei griežtinimo problematika. Pabrėžiama būtinybė spręsti svarbiausius klausimus, susijusius su efektyvios nuteistųjų priežiūros užtikrinimu, – diskutuojamas siektinas elektroninio stebėjimo bausmių vykdymo sistemoje reguliavimas. Taigi, straipsnyje aptariama perspektyvinė probacijos sistemos ir nuteistųjų stebėsenos koncepcija, kuri sudarytų sąlygas optimizuoti asmenų resocializacijos procesą ir mažinti kalinių skaičių Lietuvoje.

Raktiniai žodžiai


bausmė; probacija; bausmės vykdymo atidėjimas; lygtinis atleidimas nuo bausmės prieš terminą; lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigų; elektroninis stebėjimas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195