Naujos Arkties tarptautinio teisinio reguliavimo tendencijos

Saulius Katuoka

Santrauka


Straipsnyje apžvelgiama Arkties vandenyno geografinė padėtis. Lyginami Arkties ir Antarkties galimi teisinio režimo variantai. Geografine prasme Arktis – tai ledu padengta pasaulinio vandenyno dalis, o Antarktis – tai ledu padengtas žemynas, kurį supa vandenynas. Remiantis šiuo faktu daroma išvada, kad Arktį būtina traktuoti kaip pasaulinio vandenyno dalį, kurios atžvilgiu nustatant režimą turi būti taikomos 1982 m. Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos nuostatos. Šiuo metu yra nusistovėjęs sektorinis Arkties režimas. Straipsnyje analizuojamos mokslininkų mintys apie susiklosčiusią padėtį. Pritariama tiems autoriams, kurie kritikuoja Arkties sektorių koncepciją kaip prieštaraujančią tarptautinės teisės normoms. Tačiau kuo gali būti grindžiamas Arkties teisinis režimas? Tarptautinės teisės doktrinoje pastaraisiais metais pasirodė darbų, skirtų bendro žmonijos palikimo koncepcijai. Autoriaus nuomone, ši koncepcija gali būti taikoma ne Arkties vandenynui apskritai, o tik atskiroms jūros erdvėms. Gana plačiai nagrinėjami Rusijos Federacijos veiksmai Arkties kontinentinio šelfo atžvilgiu, aptariama Rusijos Federacijos politikos pagrindai Arktyje iki 2020 m., aptariama Rusijos Federacijos paraiška dėl kontinentinio šelfo ribų praplėtimo Arkties ir Ramiajame vandenynuose. Straipsnio pabaigoje daromos išvados.

Raktiniai žodžiai


Arktis; bendras žmonijos palikimas; kontinentinis šelfas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195