Interpretacinis žaismas, arba kaip kurti teisę be parlamento

Valentinas Mikelėnas

Santrauka


Straipsnis parengtas pranešimo, skaityto mokslinėjė-praktinėje konferencijoje „Šiuolaikinės teisės aiškinimo problemos“, vykusioje 2009 m. kovo 12 d. Mykolo Romerio universitete, pagrindu. Jame analizuojama teismų vykdomos teisės aiškinimo ir teisės kūrimo funkcijų prigimtis, esmė bei raida. Siekiama bent trumpai paaiškinti teismų vykdomos teisės aiškinimo ir teisėkūros veiklos sąsajas, apibrėžti jų santykį, atriboti jas, atskleisti teismo diskrecijos ribų, teismo aktyvumo ir pasyvumo aiškinant ir kuriant teisę, interpretatoriaus neklystamumo problemas, turint tikslą paskatinti (aktualizuoti) diskusiją, ar yra teismo teisės kuriamosios funkcijos ribos. Kartu reiškiamas kritiškas požiūris į teisės aiškinimo taisyklių sureikšminimą, specialiai išskiriant teisės principų svarbą ir parodant, kad patys teisės aiškinimo kanonai savaime dar neužtikrina racionalių teisės aiškinimo ir kūrimo procesų.

Raktiniai žodžiai


teisės aiškinimas; teisės taikymas; teisės kūrimas; teismo teisėkūros funkcijos ribos; teisės aiškinimo taisyklės; teisės principai

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195