Ar teismui lengva išlikti tik interpretatoriumi?

Egidijus Baranauskas

Santrauka


Riba tarp teisės interpretacijos ir teisės kūrimo kartais yra tokia neryški, kad teismų sprendimai sukelia diskusijas, ar teisminė valdžia nepiktnaudžiauja perimdama įstatymų leidžiamosios valdžios funkcijas. Sustiprėjus bendrosios teisės sistemos įtakai kontinentinei teisei stare decisis doktrinos idėjos perkeliamos ir į Lietuvos teisinę sistemą, o sąvoka „teismo precedentas“ tapo beveik tokia pat įprasta, kaip ir „teismo sprendimas“. Todėl šio straipsnio objektu pasirinkta teismo precedento samprata Lietuvos teisinėje sistemoje. Straipsnyje pirmiausia aptariami teismo precedento ypatumai Lietuvos teisinėje sistemoje. Šis klausimas yra tiesiogiai susijęs su teismo vaidmeniu. Bendrojoje teisėje teismas atlieka teisės kūrėjo vaidmenį precedentiniais sprendimais nustatydamas atitinkamo elgesio taisykles, o Lietuvos teisinėje sistemoje „precedentinis sprendimas“ reiškia teisės interpretacijos būdu teismo pasiektą rezultatą. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei teismų praktikos pavyzdžiais straipsnyje nagrinėjamos kai kurios ribinius teisės aiškinimo ar kūrimo atvejus lemiančios priežastys: netobula įstatymų leidyba, teismo siekimas bet kokia kaina apginti nukentėjusiąją ginčo šalį ir kt.

Raktiniai žodžiai


civilio proceso teisė; teisės aiškinimas; interpretavimas; precedentas; stare decisis; teismų praktika; teisės spraga

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195