Romėniška santuokos samprata: valstybinės šeimos politikos koncepcija. istorinė patirtis

Marius Jonaitis, Elena Kosaitė-Čypienė

Santrauka


2008 m. birželio 3 d. patvirtinta Lietuvos Valstybinė šeimos politikos koncepcija, nustačiusi valstybinės šeimos politikos tikslus ir principus, ne sykį daro nuorodą į istorinę ir mokslinę patirtį. Todėl šiame straipsnyje siekiama atskleisti Senovės Romos, padėjusios šiuolaikinės privatinės teisės pamatus, istorinę teisinę patirtį bei glaustai palyginti Koncepcijos tikslus ir Senovės Romos valstybinę politiką šeimos klausimais. Koncepcijoje suformuluota santuokos sudarymu pagrįsta šeimos samprata, todėl straipsnyje daugiausia dėmesio skiriama romėniškai santuokai, jos būtiniesiems elementams, sudarymo formoms ir išankstinėms santuokos sąlygoms.
Išanalizavę senovės Romos santuokos sampratą ir Romos valstybės politiką su šeima ir santuoka susijusiais klausimais bei palyginę su Lietuvos Valstybinės šeimos politikos koncepcijos tikslais, galime konstatuoti, jog šiuo metu Lietuvoje vykdoma šeimos rėmimo ir šeiminių, santuoka grįstų, santykių skatinimo politika nėra šių dienų išradimas, bet gali remtis Senovės Romos teisiniais sprendimais.

Raktiniai žodžiai


romėnų teisė; šeima; santuoka; valstybinė šeimos politikos koncepcija

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195