Kai kurios finansinio užstato realizavimo skolininko bankroto procese problemos

Salvija Kavalnė, Rimvydas Norkus

Santrauka


Straipsnio tikslas – išanalizuoti finansinio užstato realizavimo skolininko – finansinio užstato davėjo bankroto procese ypatumus. Straipsnyje analizuojama galimybė dvišaliuose finansinio užtikrinimo susitarimuose be nuosavybės teisės perdavimo, kuriems taikomas Finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymas, susitarti dėl sąlygų, pagal kurias finansinio užstato turėtojas skolininkui iškėlus bankroto bylą galėtų vienašališkai realizuoti finansinį užstatą vienu iš pasirinktų būdų: parduodamas arba perimdamas savo nuosavybėn ir įskaitydamas jo vertę arba užstato verte padengdamas atitinkamus finansinius įsipareigojimus. Kreditoriaus teisė pačiam realizuoti turtą, perduotą prievolės įvykdymui užtikrinti, bei teisė perimti įkeistą turtą nuosavybėn yra naujovė Lietuvos bankroto teisėje. Kol nebuvo įsigaliojęs Finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymas, Lietuvos bankroto teisės normos tik labai ribota apimtimi suteikdavo galimybę perduoti įkeistą turtą kreditoriaus nuosavybėn (tik jei bankroto administratoriui nepavykdavo parduoti turto Įmonių bankroto įstatymo 33 str. nustatyta tvarka). Draudimas įskaityti reikalavimus po to, kai skolininkui iškelta bankroto byla, nors įsakmiai neįtvirtintas Įmonių bankroto įstatyme, tačiau taikomas remiantis susiformavusia teismų praktika.

Raktiniai žodžiai


bankroto teisė; finansinis užstatas; finansinio užtikrinimo susitarimai; finansinio užstato realizavimas; perdavimas nuosavybėn; vertės nustatymas; teisminė kontrolė

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195