Pagrindiniai EBPO pavyzdinės ko nvencijos 5 straipsnio principai

João Sérgio Ribeiro

Santrauka


Straipsnis parengtas aktualia tema, kurios svarbą lemia analizuojamo objekto daugiareikšmiškumas. Autorius tiria Ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo organizacijos pavyzdinės konvencijos (toliau – Konvencijos) dėl pelno ir pajamų mokesčių 5 straipsnyje įtvirtintos nuolatinės buveinės (toliau – NB) koncepciją. Šį straipsnį sudaro septynios dalys, kuriose detalizuojama NB samprata. Pirmoje dalyje pateikiamas bendrasis fizinės NB apibrėžimas. Antroje dalyje atskleidžiamas termino NB turinys. Trečioje dalyje aptariama statybos vietos, konstrukcijų bei instaliacijos projektų reikšmė nustatant NB. Penktoje ir šeštoje dalyse aiškinama, kas yra „NB atstovavimas“. Baigiamojoje, septintoje, dalyje atskleidžiama, kad antrinės bendrovės nėra pagrindinės kompanijos NB ir vice-versa. Straipsnio autorius atliekamą analizę grindžia šios Konvencijos komentaru.
Pagrindinis straipsnio tikslas yra aptarti NB institutą ir padėti jį suprasti. Autorius nesiekia itin išsamiai išanalizuoti 5 straipsnio turinį, o dėmesį sutelkia į pagrindinius jo aspektus.
Nors šiame straipsnyje pateiktas NB apibrėžimo tyrimas yra atliktas remiantis tik Konvencija, jis gali būti naudingas analizuojant NB koncepciją, pateikiamą 1990 metų Jungtinių Amerikos Valstijų pavyzdinėje pajamų mokesčio konvencijoje bei 2001 metų Jungtinių Tautų pavyzdinėje konvencijoje.

Raktiniai žodžiai


mokesčių teisė; nuolatinė buveinė; verslo vieta; geografinė buveinė; laikina buveinė; nuolatinės buveinės atstovavimas

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195