Diskusiniai liudytojo intereso egzistavimo baudž iamajame procese aspektai

Raimundas Jurka

Santrauka


Straipsnyje analizuojamas liudytojo intereso baudžiamajame procese egzistavimo klausimas, glaudžiai susijęs su šio intereso ištakomis ir liudytojo interesų pobūdžiu. Autorius pirmiausia kelia klausimą, ar apskritai baudžiamajame procese liudytojas gali būti kuo nors suinteresuotas, jeigu taip – ar tai yra natūralu, ar vis dėlto tai neatitinka liudytojo teisinės padėties procese idėjos, jog šis proceso subjektas turi būti neutralus. Liudytojo vaidmens baudžiamojoje byloje, jo teisinio statuso analizė rodo, kad vis dėlto šis subjektas turi siekį ginti savo padėtį, t. y. procesines teises bei pareigas, todėl nekalbėjimas apie liudytojo interesus prilygtų liudytojo, kaip įrodinėjimo priemonės, o ne tikslo baudžiamajame procese vertinimui. Liudytojo suinteresuotumą savo teisine padėtimi byloje, o kartais ir bylos baigtimi gali lemti jo statuso ypatumai, bylos faktinės aplinkybės, šio subjekto santykiai su kitais procese dalyvaujančiais subjektais.

Raktiniai žodžiai


criminal procedure law; witness’ interest; human rights and freedoms

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195