Kompensacijos pagal Europos Žmogaus Teisių Konvenciją dėl turto konfiskavimo, įvykdyto iki Konvencijos įsigaliojimo

Stefan Kirchner, Katarzyna Geler-Noch

Santrauka


Priverstinis nekilnojamojo turto konfiskavimas buvo įprastinė praktika Komunistinės eros laikotarpiu Rytų Europos valstybėse. Šiandien daugelis buvusių turto savininkų ar jų įpėdiniai siekia susigrąžinti neteisėtai konfiskuotą turtą, tačiau daugeliu atvejų jų buvusi nuosavybė yra paskirta kitiems. Naujų nuosavybės savininkų reikalavimai išsaugoti nuosavybės teises dažnai yra palaikomi naujos demokratiškai išrinktos valdžios, kuri nenori kartoti komunistinės valdžios padarytų pažeidimų neteisėtai nusavinant asmenų turtą. Todėl ginčai tarp buvusių ir naujų turto savininkų dažnai yra išsprendžiami naujų savininkų naudai. Tačiau tokiose situacijose komunistinės valdžios padaryti žmogaus teisių pažeidimai tampa pagrindu naujiems pažeidimams bei suteikia galimybę asmenims remiantis Europos Žmogaus Teisių Konvencija pateikti individualias peticijas prieš valstybę.

Raktiniai žodžiai


konfiskavimas; Europos Žmogaus Teisių Konvencija; Europos Žmogaus Teisių Teismas; kompensacija

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195