Valstybės atsakomybės už žalą pažeidus Europos Sąjungos teisę ryšys su valstybės atsakomybe už tarptautinės teisės pažeidimus

Agnė Vaitkevičiūtė

Santrauka


Šiame straipsnyje nagrinėjama, jog valstybės atsakomybė pripažįstama tiek Europos Sąjungos, tiek tarptautinėje teisėje. Nurodoma, jog valstybės atsakomybė tarptautinėje teisėje yra suprantama plačiau nei valstybės atsakomybė už žalą asmeniui ES teisėje, nes valstybės atsakomybė tarptautinėje teisėje apima ne tik žalos atlyginimą, bet ir kitas atsakomybės formos (nebūtinai pinigines) – restituciją, satisfakciją, atsakomąsias priemones. Valstybės atsakomybė už žalą asmeniui ES teisėje suprantama siauriau – tik kaip valstybės pareiga atlyginti asmeniui žalą, kurią padaro valstybės institucijos, pažeidusios ES teisės reikalavimus. Valstybės atsakomybė tarptautinėje teisėje yra sutartinė atsakomybė, nes valstybė pažeidžia savo pareigas kitai valstybei (valstybėms), kylančias iš įvairių tarptautinės teisės šaltinių. Valstybės atsakomybė už žalą asmeniui ES teisėje, priešingai, laikytina nesutartine (deliktine) atsakomybe.

Raktiniai žodžiai


Valstybės atsakomybė už žalą; ES teisės pažeidimas; žalos atlyginimas; valstybės atsakomybė už tarptautinės teisės pažeidimus; tarptautinės teisės pažeidimas; tarptautinės teisės pažeidimo elementai; ES teisės pažeidimo elementai

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195