Esminio sutartinių prievolių pusiausvyros pasikeitimo samprata sutarties vykdymo suvaržymo doktrinoje

Daniel Girsberger, Paulius Zapolskis

Santrauka


Daugelis valstybių savo įstatymuose įtvirtino specialias nuostatas, skirtas pasikeitusių aplinkybių (sutarties vykdymo suvaržymo) doktrinai, o kai kurios valstybės šią doktriną pripažįsta teismų praktikoje. Ši doktrina buvo įtvirtinta ir pagrindiniuose neprivalomojo pobūdžio sutarčių teisės instrumentuose (UNIDROIT tarptautinių komercinių sutarčių principuose ir kt.). Pagrindinė sutarties vykdymo suvaržymo doktrinos taikymo sąlyga yra esminis sutartinių prievolių pusiausvyros pasikeitimas, kuris gali pasireikšti kaip esminis sutarties įvykdymo sąnaudų padidėjimas arba esminis įvykdymo vertės sumažėjimas. Šio straipsnio tikslas yra atskleisti esminio sutartinių prievolių pusiausvyros pasikeitimo turinį ir bruožus. Pagrindinis tokio pasikeitimo kriterijus yra sutartinių prievolių pusiausvyros iškreipimo skaitinė išraiška, tačiau identifikavimas, koks konkrečiai pasikeitimas (matematine prasme) yra pakankamas pripažinti šalies teisę į sutarties adaptaciją / nutraukimą yra viena sudėtingiausių problemų sutarties vykdymo suvaržymo instituto kontekste. Tarptautiniame komerciniame arbitraže mažesnis nei 50 % sąnaudų išaugimas paprastai nesuteikdavo šaliai teisės į atleidimą nuo sutarties vykdymo ar sutarties pakeitimą. Straipsnyje pateikiama nuomonė, kad matematiškai tikslus pasikeitusių aplinkybių standartas neturėtų būti įtvirtintas.

Raktiniai žodžiai


sutarties vykdymo suvaržymas; pasikeitusios aplinkybės; esminis pasikeitimas; pasikeitimo lygmuo; sutartinių prievolių pusiausvyra

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195