Europos privati bendrovė: teisinio reguliavimo perspektyvos

Sauliaus Katuoka, Vaida Česnulevičiūtė

Santrauka


Straipsnyje analizuojamos pagrindinės Europos privačios bendrovės nuostatos, neapsiribojant vien Europos Komisijos parengto Tarybos reglamento dėl Europos privačios bendrovės statuto projekto nuostatomis, bet nagrinėjant ir Europos Parlamento pasiūlytus pakeitimus bei derybų Europos Sąjungos Taryboje medžiagą. Europos privati bendrovė (Societas Privata Europaea, SPE) - tai europinė privačios ribotos atsakomybės bendrovės forma. SPE nėra pirmasis europinis juridinis asmuo, tačiau iki šiol esančios europinės bendrovių formos neatitinka mažų ir vidutinių įmonių poreikių. Pagrindinis SPE privalumas turėtų būti vienoda forma visose Europos Sąjungos valstybėse narėse. Europos privati bendrovė turėtų būti lanksti bendrovių teisinė forma, paliekanti daug galimybių patiems akcininkams reguliuoti bendrovės vidinę struktūrą. SPE turėtų sumažinti laiko sąnaudas ir išlaidas, patiriamas dėl skirtingų nacionalinių įmonių steigimo ir veiklos taisyklių (teisinės konsultacijos, bendrovės valdymo ir administravimo specifika). Šios formos bendrovė turėtų skatinti tarpvalstybinį verslą, galėtų būti pranašumas rinkodaroje tiek vidaus rinkoje, tiek ir už Europos Sąjungos ribų. SPE galėtų būti patraukli ir užsienio investuotojams.

Raktiniai žodžiai


Europos bendrovių teisė; Europos privati bendrovė; Tarybos reglamentas dėl Europos privačios bendrovės statuto; mažos ir vidutinės įmonės

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195