Alternatyvus ginčų sprendimas vartotojams skirtų finansinių paslaugų srityje

Feliksas Petrauskas, Aida Gasiūnaitė

Santrauka


Finansinės paslaugos turi labai didelę reikšmę bei įtaką vartotojų gyvenimui, jo gerovei, o jų spektras bei teisinis reglamentavimas nuolat kinta tiek ES, tiek ir jos valstybių narių lygiu. Siekiant pagrindinių ar šiuo metu vienų svarbiausių Europos Sąjungos tikslų – aukšto vartotojų teisių apsaugos lygio užtikrinimo bei vartotojų pasitikėjimo verslo sektoriumi, tinkamo ir efektyvaus Europos Sąjungos vidaus rinkos veikimo, finansinių paslaugų įsigijimo, ypač nuotolinėmis ryšio priemonėmis, būdų, skatinimo ir esamų rodiklių gerinimo, būtina ne tik aiškiai reglamentuoti šių paslaugų teikimo tvarką, paslaugų teikėjų atsakomybę, vartotojų teises ir pareigas, bet ir skatinti efektyvesnio, greitesnio ir pigesnio kylančių vartotojų bei paslaugų teikėjų ginčų sprendimo paiešką. Vienas iš daugelio būdų, padedantis siekti nurodytų tikslų įgyvendinimo, yra glaudus Europos Sąjungos ir nacionalinių valstybių narių kompetentingų institucijų tarpusavio bendradarbiavimas įvairių ad hoc ekspertų darbo grupių, komitetų ar nuolat veikiančių bendradarbiavimo tinklų pagalba. Būtinas tokių subjektų priimamų sprendimų bei jų vaidmens viešinimas, verslo ir vartotojų įtraukimas į tokių tinklų vykdomą konsultacinę veiklą, ieškant geriausių kylančių problemų sprendimų.

Raktiniai žodžiai


vartotojas; prekybininkas; finansinės paslaugos; verslo sektorius; alternatyvus ginčų sprendimas; ginčų sprendimas internetu; arbitražas; taikinimas; mediacija

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195