Subsidiarumo principo poveikis socioekonominių žmogaus teisių įgyvendinimui Lietuvoje: teorinis požiūris

Jolanta Bieliauskaitė

Santrauka


Globalizacijos, vis dažnėjančių ekonominių krizių bei kitų dabarties socialinių procesų sąlygomis keičiasi valstybės galimybės užtikrinti socialinį žmogaus saugumą ir jį garantuojančias žmogaus teises. Todėl kyla būtinybė keisti socialinės politikos kryptis ir įgyvendinimo priemones. Tam, kad valstybės socialinės saugos politiką įgyvendinančios socialinės saugos sistemos kūrimas ar atskirų jos sričių reforma vyktų nuosekliai ir nepažeistų žmogaus teisių, būtina nustatyti, kokiais principais ši sistema turėtų būti grindžiama.  Šiame straipsnyje tiriama subsidiarumo principo samprata ir jos poveikis socioekonominių žmogaus teisių įgyvendinimui. Tyrimą sudaro trys dalys. Pirmiausiai analizuojama subsidiarumo principo samprata, kilmė ir reikšmė žmogaus teisių įgyvendinimui, toliau nagrinėjami šio principo taikymo įgyvendinant socioekonomines žmogaus teises konstituciniai pagrindai ir lygmenys bei, vadovaujantis subsidiarumo principu, įvertinama keletas Lietuvai aktualių socialinės apsaugos problemų.

Raktiniai žodžiai


subsidiarumas; asmuo; socioekonominės žmogaus teisės; gerovė; socialinės saugos sistema

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195