„Neigimo nusikaltimų“ atsiradimas Lietuvos baudžiamojoje teisėje ir pirmieji šios normos taikymo atvejai

Justinas Žilinskas

Santrauka


Straipsnyje analizuojami klausimai, susiję su vadinamųjų „neigimo nusikaltimų“ (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 1702 straipsnis „Viešas pritarimas tarptautiniams nusikaltimams, SSRS ar nacistinės Vokietijos nusikaltimams Lietuvos Respublikai ar jos gyventojams, jų neigimas ar šiurkštus menkinimas“) problemomis. Pirmiausia aptariama, kaip šios normos atsirado nacionalinėje teisėje, trumpai apžvelgiant neigimo nusikaltimų kilmę, Europos Sąjungos pagrindų sprendimo dėl kovos su rasizmu ir ksenofobija baudžiamosios teisės priemonėmis priėmimo aplinkybes, taip pat šio sprendimo panaudojimą siekiant lygaus teisinio totalitarinių režimų nusikaltimų vertinimo bei šio nusikaltimo apibrėžimas pagal Lietuvos baudžiamąją teisę. Antroje straipsnio dalyje aptariamos pirmosios dvi pagal šį straipsnį iškeltos vadinamosios Petro Stankero ir Algirdo Paleckio bylos. Pirmoji jų buvo nutraukta po ikiteisminio tyrimo, o antrojoje paskelbtas išteisinamasis nuosprendis pirmosios instancijos teisme (šiuo metu apskųstas apeliacine tvarka).

Raktiniai žodžiai


Lietuvos baudžiamoji teisė; sovietinio režimo nusikaltimai; nacistiniai nusikaltimai; tarptautinė baudžiamoji teisė; vienodas totalitarinių režimų nusikaltimų teisinis vertinimas; neigimo nusikaltimas; Holokausto neigimas

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195