Specialių žinių taikymo problemos tiriant nusikaltimus ir administracinės teisės pažeidimus Lietuvoje

Egidijus Vidmantas Kurapka, Snieguolė Matulienė

Santrauka


Atlikti tyrimai Lietuvoje parodė, kad ekspertinių įstaigų sistema jau yra pribrendusi pokyčiams. Pritariant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. sausio 28 d. pasitarimo nuostatoms dėl ekspertinės veiklos tobulinimo, mūsų nuomone, Lietuvoje turėtų būti įkurta mokslinė įstaiga, kuri užtikrintų strateginį, kompleksinį įvairių lygių teismo ekspertizės problemų nagrinėjimą, racionalų esamo potencialo ir materialinės bazės panaudojimą sprendžiant ne tik įvairius teismo ekspertizės ir kriminalistikos klausimus, bet ir nusikaltimų tyrimo aiškinimo ir užkardymo mokslinius, metodinius, didaktinius ir organizacinius klausimus. Straipsnis pristato tyrimą, vykdomą moksliniame projekte „Specialių žinių taikymo nusikaltimų tyrime mokslinė koncepcija bei jos įgyvendinimo  mechanizmas“, ir pirminius atliekamo tyrimo rezultatus. Paties projekto tikslas yra sukurti specialių žinių taikymo nusikaltimų ir administracinių pažeidimų tyrime mokslinę koncepciją bei jos įgyvendinimo kryptis teisinės reformos kontekste.

Raktiniai žodžiai


specialių mokslo žinių taikymas; tesimo ekspertizė; nusikaltimų bei administracinės teisės pažeidimų tyrimas

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195