Europos Žmogaus Teisių Teismo 2011 m. priimtų sprendimų bylose prieš Lietuvos Respubliką apžvalga

Justinas Žilinskas, Dovilė Gailiūtė

Santrauka


Apibendrinant 2011 m. statistiką, išlieka akivaizdus individualių peticijų skaičiaus augimas, todėl 2012 m. sausio mėn. nagrinėjimo Europos Žmogaus Teisių Teisme jau laukė daugiau nei 152 tūkst. Individualių peticijų. Palyginti su daugiausia rūpesčių Teismui keliančių 5 valstybių (Rusijos, Turkijos, Ukrainos, Rumunijos ir Italijos) peticijų skaičiais, bylų prieš Lietuvą skaičiai nėra labai gasdinantys. Per 2011 m. Teismui buvo pateiktos 305 naujos peticijos, o nagrinėjimo šiai dienai laukia apie 580 peticijų. 2011 m. Teismas iš esmės išnagrinėjimo ir sprendimus priėmė 10 bylų prieš Lietuvą, iš kurių 9 bylose Lietuva buvo pripažinta pažeidusi bent vieną Europos Žmogaus Teisių Konvencijoje įtvirtintą teisę ar laisvę. Tendencijos išlieka tos pačios ir didžioji dalis bylų susijusi su Konvencijos 6 straipsnio (Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą) pažeidimais. Iš minėtų 10 sprendimų bylose prieš Lietuvą, net 7 Lietuva buvo pripažinta pažeidusi 6 Konvencijos straipsnį, o iš jų 6 bylos susijusios su perilgu teisminiu procesu. Taigi šioje apžvalgoje aptariami Europos Žmogaus Teisių Teismo 2011 m. priimti sprendimai bylose prieš Lietuvos Respubliką. Trumpai pristatomos išnagrinėtų bylų fabulos ir Teismo argumentai.

Raktiniai žodžiai


Europos Žmogaus Teisių Konvencija; Europos Žmogaus Teisių Teismas; bylos prieš Lietuvą

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195