Atsargumo principo taikymo teisinės prielaidos aplinkos ir žmogaus sveikatos apsaugos srityse

Agnė Širinskienė

Santrauka


Atsargumo principas yra palyginti naujas ir dar besivystantis teisės principas. Pradėtas taikyti siauroje – aplinkos apsaugos teisės srityje, šis principas imamas taikyti kaskart vis plačiau, apimant vartotojų teisių apsaugos, visuomenės sveikatos ir kt. sritis, kuriose mokslinis netikrumas dėl galimo priežasties ir pasekmės sąryšio, galbūt kilsiančių pasekmių masto, jų reikšmingumo ar (ne)grįžtamumo yra gana dažnas reiškinys. Straipsnyje taikant lyginamąjį istorinį, lyginamąjį, dokumentų analizės, sintezės bei apibendrinimo metodus, remiantis tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės normomis bei jurisprudencija, nagrinėjamos atsargumo principo taikymo aplinkos ir žmogaus sveikatos apsaugos srityje teisinės prielaidos. Jas apibendrinant straipsnyje daroma išvada, kad esamame atsargumo principo raidos etape jo panaudojimo reguliuojant biomedicinos sritį galimybes galėtų išplėsti nacionalinių teisės aktų pokyčiai.

Raktiniai žodžiai


atsargumo principas; visuomenės sveikata; biomedicinos srities reguliavimas; aplinkos apsauga; aplinkos apsaugos teisė

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195