Civilinės atsakomybės už klinikinių vaistinių preparatų tyrimų metu tiriamajam asmeniui padarytą žalą probleminiai aspektai

Kristina Zamarytė

Santrauka


Tiriamųjų asmenų priežiūrą klinikinių vaistinių preparatų tyrimų metu išsamiai reglamentuoja tarptautiniai, Europos Sąjungos ir juos įgyvendinantys Lietuvos Respublikos teisės aktai. Nepaisant to, klinikiniuose tyrimuose visada išlieka santykinai didelė žalos tiriamųjų sveikatai rizika. Civilinės atsakomybės už žalą, padarytą tiriamajam asmeniui, klausimas Lietuvoje nėra nagrinėtas. Straipsnyje analizuojamos teisės aktų nuostatos, teismų praktika, teisės doktrina ir užsienio literatūros šaltiniai, siekiant nustatyti civilinės atsakomybės už tiriamajam asmeniui padarytą žalą ypatumus. Straipsnyje aiškinamasi, ar tyrimų metu tyrėjų atliekami veiksmai Lietuvos teisinėje sistemoje gali būti laikomi asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, siekiama atskleisti sveikatos priežiūros specialisto ir sveikatos priežiūros įstaigos bei tyrimo užsakovo ir tyrėjo civilinės atsakomybės ypatumus, aptariami civilinės atsakomybės už tyrimuose kilusią žalą draudimo aspektai.

Raktiniai žodžiai


klinikiniai vaistinių preparatų tyrimai; civilinė atsakomybė; biomedicininių tyrimų etika; profesinė atsakomybė; klinikinių tyrimų draudimas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195