Retųjų vaistų prieinamumo problema teisės į sveikatos priežiūrą kontekste

Indrė Špokienė

Santrauka


Teisės nuostatos, kuriomis remiantis grindžiamas retomis ligomis sergančių pacientų aprūpinimas retaisiais vaistais Lietuvoje, yra inspiruotos Europos Sąjungos (ES) teisėkūros. Nors teisinių iniciatyvų sprendžiant retų ligų gydymo problemą mūsų šalyje yra imtasi, tačiau kyla klausimas, ar jos yra pakankamos, ar nėra taip, jog nepagrįstai ribojamas vaistų, skirtų retoms ligoms gydyti, prieinamumas ir kartu retomis ligomis sergančių pacientų teisė į kokybišką sveikatos priežiūrą? Atsakymo į šį klausimą paieška pirmiausia reikalauja teorinio pagrindimo. Todėl pirmoji šio straipsnio dalis skirta istorinėms retųjų vaistų reglamentavimo ES sąlygoms, antroji – retųjų vaistų prieinamumo ir teisės į sveikatos priežiūrą užtikrinimo sąsajų analizei. Registruotų ir neregistruotų vaistų retoms ligoms gydyti prieinamumo materialinės teisinės garantijos Lietuvoje, kaip praktinis šio klausimo aspektas, nagrinėjamos trečiojoje straipsnio dalyje.

Raktiniai žodžiai


retųjų vaistų reglamentavimas; retųjų vaistų prieinamumas; teisė į sveikatos priežiūrą

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195