Paciento teisių ir pareigų teisinio reglamentavimo Lietuvoje problematika ir vystymosi tendencijos

Jelena Kutkauskienė

Santrauka


Straipsnyje apžvelgiamas paciento, kaip sveikatos priežiūros paslaugų teikimo teisinio santykio dalyvio, teisių ir pareigų reglamentavimas atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę. Straipsnyje analizuojamos besikeičiančios ir aktualiausios paciento teisės (teisė į sveikatos priežiūros prieinamumą, teisė skųstis), pacientų pareigos teikiant jam asmens sveikatos priežiūrą, jų turinys ir raida, vertinama paciento teises ir pareigas reglamentuojančių įstatymų reikšmė bei svarba, paciento teisių ir pareigų santykis su kitais teisės institutais, sveikatos teisėje vyraujančiomis koncepcijomis bei analizuojama teismų praktika šiais klausimais. Ypač daug dėmesio skiriama paciento teisių ir pareigų reglamentavimo pokyčių analizei ir tendencijų vertinimui.

Raktiniai žodžiai


pacientas; paciento teisės; paciento pareigos; asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo pareigos

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195