Mokestinių teisinių santykių turtinė (materialioji) prigimtis

Marina Valentinovna Karasiova

Santrauka


Straipsnio autorė savo moksliniuose tyrimuose daug dėmesio skiria mokestinių santykių teisinės prigimties analizei. Šiame straipsnyje autorė pažymi, kad mokestiniai teisiniai santykiai gali būti suprantami keliomis prasmėmis: tuo pat metu gali būti valdingi santykiai (valdiniai santykiai) ir turtiniai santykiai. Turtiniai mokestiniai santykiai gali būti skirstomi į dvi rūšis: mokestiniai santykiai, priskirtini daiktinei teisei, ir mokestiniai santykiai, priskiriami prievolinei teisei. Mokestiniai santykiai, būdami turtiniais, savo teisine prigimtimi labai artimi civiliniams teisiniams santykiams. Todėl rengiant mokestinius teisės aktus gali būti panaudoti vadinamieji juridiniai techniniai civiliniai instrumentai. Straipsnyje tiriama mokestinė prievolė ir prievolė civilinėje teisėje, jų teisinės prigimties ypatumai.

Raktiniai žodžiai


mokestiniai teisiniai santykiai; valdiniai santykiai; turtiniai santykiai; mokesčio mokėtojo turtiniai santykiai; mokestinė prievolė

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195