Bausmės individualizavimas ir teisingumo principo įgyvendinimas skiriant bausmes

Vytautas Piesliakas

Santrauka


Straipsnis skirtas įstatymų bei teismų bausmių skyrimo praktikos analizei. Pateikiamos ir aiškinamos Baudžiamojo kodekso bausmės skyrimo nuostatos. Motyvuojama išvada, kad 2000 m. Baudžiamojo kodekso nuostatos numato pakankamas sąlygas tinkamai individualizuoti bausmę ir paskirti ją teisingą. Analizuojant teismų bausmių skyrimo praktiką ypač pabrėžiamos laisvės atėmimo bausmės skyrimo problemos. Apžvelgiamos laisvės atėmimo bausmės skyrimo tendencijos teismų praktikoje. Pateikiama laisvės atėmimo bausmės skyrimo statistika ir baudžiamųjų bylų pavyzdžiai. Kritiškai vertinama paskirtos laisvės atėmimo bausmės vidurkių statistika. Analizuojamos įstatymo dėl bausmės vykdymo atidėjimo nuostatos, jų ryšis su bausmės individualizavimu ir šių nuostatų taikymo problemos teismų praktikoje. Bausmės individualizavimo aspektu nagrinėjamos bausmių skyrimo ir bendrinimo įstatymo nuostatos padarius kelias nusikalstamas veikas. Pateikiami teismų sprendimai nusikaltimų daugėto atvejais.

Raktiniai žodžiai


bausmė; teisingumo principas; baudžiamoji politika

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195