Valstybės baudžiamosios jurisdikcijos apribojimai asmenims, kurie pagal tarptautinės teisės normas naudojasi imunitetu

Andrius Nevera

Santrauka


Straipsnyje analizuojami valstybės baudžiamosios jurisdikcijos apribojimų asmenims, kurie pagal tarptautinės teisės normas naudojasi imunitetu, klausimai. Rutuliodamas pasirinktą temą autorius skiria dvi pagrindines užsienio valstybių piliečių, kurie naudojasi imuniteto teise, grupes: 1) užsienio valstybių diplomatinis personalas, diplomatinio agento šeimos nariai bei konsulai ir 2) užsienio valstybių kariai. Analizuodamas imuniteto nuo valstybės baudžiamosios jurisdikcijos taikymo pirmajai grupei asmenų klausimą autorius dėmesį atkreipia į diplomatinės atstovybės personalui taikomų imuniteto nuo juos priimančios valstybės baudžiamosios jurisdikcijos pagrindus, apimtį, diplomatinio agento šeimos nario, o ypač sutuoktinio, sąvokos bei imuniteto atsisakymo problemas. Daugiau dėmesio skiriama konsuliniam imunitetui bei šių asmenų baudžiamosios atsakomybės realizavimo jų pilietybės valstybėje principams. Gvildendamas imuniteto nuo valstybės baudžiamosios jurisdikcijos taikymą užsienio valstybių kariams autorius primena šio klausimo istorinius momentus bei gilinasi į šių asmenų statusą reglamentuojančius tarptautinius teisinius aktus.

Raktiniai žodžiai


baudžiamoji jurisdikcija; diplomatinis agentas; diplomatinio agento šeimos narys; konsulas; užsienio valstybės kareivis; imunitetas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195