Pasikėsinimo padaryti nusikalstamą veiką problematika baudžiamosios teisės teorijoje ir teismų praktikoje

Darius Pranka

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamos nusikalstamos veikos stadijos, konkrečiai – pasikėsinimas padaryti nusikalstamą veiką. Autorius išskiria ir analizuoja daugiausiai problemų keliančius pasikėsinimo požymius, nurodo teisinėje literatūroje išskiriamas pasikėsinimo rūšis, pateikia pagrindinius jų bruožus ir atribojimo kriterijus. Straipsnyje išsakomi argumentai, patvirtinantys galimybę pasikėsinti netiesiogine tyčia – tai yra gana nauja idėja Lietuvos baudžiamosios teisės teorijoje. Analizuodamas problemas, susijusias su pasikėsinimu padaryti nusikalstamą veiką, autorius dėmesį sutelkia ties nusikalstamų veikų nuosavybei problemomis – kaip pavyzdys pasirenkamos vagystės, taip pat nagrinėjamos dažniausiai teismų praktikoje pasitaikančios, problemos, susijusios su nusikalstamą veiką imituojančio elgesio modelio taikymu. Kartu pateikiami pasiūlymai, kaip reikėtų vertinti ir spręsti darbe keliamas bei nagrinėjamas problemas. Straipsnyje suformuluotos taisyklės galėtų būti taikomos tiek teismų praktikoje, tiek baudžiamosios teisės teorijoje.

Raktiniai žodžiai


pasikėsinimas; netiesioginė tyčia; nusikalstamą elgesį imituojantis modelis

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195