Turto konfiskavimo ir nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo santykis

Rasa Paužaitė

Santrauka


Straipsnyje analizuojamos turto konfiskavimo taikymo problemos, kai nusikalstama veika padaroma žala. Daroma išvada, kad šių institutų santykis turi būti pagrįstas tiek nukentėjusiųjų nuo nusikalstamos veikos asmenų teisės gauti žalos atlyginimą užtikrinimo, tiek turto konfiskavimo paskirties įgyvendinimo pusiausvyra. Turto konfiskavimas negali būti taikomas, jeigu nusikalstamu būdu užvaldytas turtas grąžinamas teisėtiems savininkams arba tenkinamas jų civilinis ieškinys dėl tokio turto vertę atitinkančios žalos atlyginimo. Tačiau kai žalos padarymas nukentėjusiajam nesusijęs su kaltininko praturtėjimu iš nusikalstamos veikos, šie du institutai baudžiamojoje byloje turi būti taikomi kartu. Baudžiamajame įstatyme nėra nustatytos turto konfiskavimo taikymo sąlygos esant būtinybei atlyginti nusikalstama veika padarytą žalą, todėl pateikiami pasiūlymai dėl BK 72 straipsnio papildymo. Straipsnyje taip pat siūloma įteisinti galimybę atlyginti nusikalstama veika padarytą žalą iš konfiskuotino turto (įskaitant nusikalstamu būdu gautą turtą) su sąlyga, kad valstybė įgytų regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę į tą sumą, kuria iš konfiskuotino turto buvo atlyginta žala. Toks teisinis mechanizmas turėtų būti įgyvendinamas teismo sprendimo skirti turto konfiskavimą vykdymo stadijoje.

Raktiniai žodžiai


turto konfiskavimas; nusikalstama veika padaryta žala; nusikalstamu būdu gautas turtas; žalos atlyginimas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195