Antanas Kriščiukaitis - Vyriausiojo Lietuvos tribunolo pirmininkas

Voldemaras Bumblys

Santrauka


Antanas Kriščiukaitis – pirmasis Vyriausiojo tribunolo pirmininkas bei teisėjas, prisidėjęs prie teismų sistemos reglamentavimo, jos ir kitų teisinių institucijų kūrimo, darbo organizavimo sunkiomis aplinkybėmis. Nepaisant įvairių sunkumų, nuolat augančio darbo krūvio, pirmininko A. Kriščiukaičio vadovaujamas Vyriausiasis tribunolas vykdė visus jam keliamus uždavinius ir rodė puikius darbo rezultatus. Pirmininkui A. Kriščiukaičiui aktyviai prisidedant prie teismus reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo, nuolat rodant asmeninę iniciatyvą, buvo gerinamas teismų darbas ir didinamas visuomenės pasitikėjimas jais. A. Kriščiukaitis savo profesine ir visuomenine veikla, sąžiningumu ir kompetencija buvo pelnęs „vyriausiojo teisėjo“ autoritetą ir laikomas pavyzdžiu kitiems teisėjams.

Raktiniai žodžiai


Antanas Kriščiukaitis; Vyriausiojo tribunolo pirmininkas; Vyriausiasis tribunolas; Lietuvos teismų sistema

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195