Atsisakymo sudaryti licencinę sutartį vertinimas pagal konkurencijos teisę

Daivis Švirinas, Antanas Volochova

Santrauka


Straipsnyje yra nagrinėjamas ir konkurencijos, ir intelektinės nuosavybės teisei aktualus atsisakymo sudaryti licencinę sutartį ir priverstinio licencijavimo klausimas. Bandoma atsakyti į klausimą, ar intelektinės nuosavybės teisių savininkas, užimantis atitinkamoje rinkoje dominuojančią padėtį, yra absoliučiai laisvas atsisakyti sudaryti licencinę sutartį ir suteikti kitam ūkio subjektui licenciją naudotis intelektinės nuosavybės objektu, bei kokioms sąlygoms esant toks jo atsisakymas yra laikytinas piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi. Atsisakymo suteikti licenciją problematika visiškai nenagrinėta Lietuvos teisės doktrinoje; kiek daugiau dėmesio jai skiria Europos Sąjungos mokslininkai, nors kai kurie nauji šios temos aspektai nuodugnesnės analizės dar nesulaukė, todėl straipsnio tema yra moksliškai nauja ir aktuali. Straipsnyje analizuojami precedentiniai Europos Bendrijos Komisijos ir teismų sprendimai, turėję reikšmingos įtakos išimtinių aplinkybių doktrinos formavimuisi bei daroma išvada, kad EB teismų ir Komisijos praktika yra nenuosekli, prieštaringa ir šiuo metu nepakankama, kad minėta doktrina galėtų būti laikoma galutinai susiformavusia.

Raktiniai žodžiai


priverstinė licencija; atsisakymas suteikti licenciją; išimtinės aplinkybės; būtinumas (nepakeičiamumas); objektyvus pateisinimas; konkurencijos panaikinimas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195