Socialinės teisės Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje

Toma Birmontienė

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjama konstitucinių socialinių teisių samprata ir jų konstitucinės doktrinos raida. Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje žmogaus teisių doktrina užima ypač svarbią vietą, ji nuolat plėtojama. Neabejotina, kad kai kurioms naujosioms socialinių teisių tendencijoms daug įtakos turėjo anksčiau sukurta konstitucinė doktrina ir vis didėjanti žmogaus teisių svarba bei naujai atsiskleidžiantys žmogaus teisių aspektai, kuriuos rastis skatina ir moderniųjų technologijų plėtra. Straipsnyje analizuojamos tokios Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje išryškėjusios tendencijos: socialinių teisių pripažinimas individualiomis asmens teisėmis ir jų teisminio gynimo galimybės; socialinių teisių pripažinimas svarbiomis žmogaus teisėmis, jų ir kitų (pilietinių ir politinių) žmogaus teisių nedalomumo principo konstitucinis įtvirtinimas. Teisių nedalomumo principas, grindžiamas visų žmogaus teisių svarbumu ir integralumu, laikomas vienu svarbiausių šiuolaikinės žmogaus teisių doktrinos ypatumu.

Raktiniai žodžiai


socialinės teisės; socialinė valstybė; žmogaus teisės ir laisvės; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencija

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195