Ar Steigiamoji Asamblėja yra konstitucinės reformos Rumunijoje sprendimas?

Radu Carp

Santrauka


Demokratiškoje valstybėje suverenitetas priklauso Tautai, kuri pati referendumu priima Konstituciją. Po 1989 m. Revoliucijos Rumunijos Tautos valia buvo priimtas teisės aktas, įkuriantis Steigiamąją Asamblėją. Konstitucijoje nustatyta, jog jokia kita valstybės valdžios institucija negali varžyti Steigiamosios Asamblėjos veiklos, todėl tik Konstitucija nustato Steigiamosios Asamblėjos jurisdikcijos – mandato ribas. Tačiau čia kyla esminis klausimas: ar Steigiamoji Asamblėja gali pakeisti visą Konstituciją, ar tik jos dalį? Ieškodamas atsakymo į šį klausimą, straipsnyje autorius analizuoja konstitucijų keitimo tvarkos specifiką.

Raktiniai žodžiai


Rumunijos konstitucinė sistema; Rumunijos Konstitucinė Asamblėja (Susirinkimas); konstitucinė reforma

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195