Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės konstitucinė santvarka

Milda Vainiutė

Santrauka


Šiame straipsnyje aptariama Liuksemburgo – vienintelės pasaulyje Didžiosios Hercogystės – 1848 m. birželio 9 d. (1868 m. spalio 17 d. paskelbimo redakcija) oktrojavimo būdu priimta ir šiuo metu šalyje galiojanti, pagal keitimo procedūros sudėtingumą ,,griežta“, parlamentinės monarchijos valdymo modelį ir demokratinį politinį režimą įtvirtinanti Konstitucija. Daugiausia dėmesio skiriama svarbiausiems šios šalies pagrindiniame įstatyme įtvirtintiems institutams – žmogaus teisėms ir laisvėms, Didžiajam Hercogui, parlamentui – Deputatų rūmams, Vyriausybei, Valstybės tarybai, teismams, jų įgaliojimams bei šių valstybės valdžią įgyvendinančių institucijų tarpusavio santykiams. Straipsnyje apžvelgiami ir esminiai konstitucinio reguliavimo pokyčiai, 1919 m., 1948 m. ir 1998 m. priėmus Konstitucijos pakeitimus ir papildymus, be kita ko, lėmę ir valstybės valdymo formos pasikeitimą iš dualistinės monarchijos – į parlamentinę monarchiją.

Raktiniai žodžiai


Liuksemburgo Didžioji Hercogystė; konstitucija; Didysis Hercogas; Deputatų rūmai; Valstybės taryba; vyriausybė; teismas; bendruomenė

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195