Apkaltos institutas ir konstitucinė atsakomybė: probleminiai aspektai

Vaidotas Bacevičius

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamas apkaltos instituto konstitucinis reguliavimas Lietuvoje ir užsienyje, oficialioji doktrina, paliečiamas tiek istorinis, tiek ir lyginamasis aspektai. Straipsnio pradžioje aptariama apkaltos procedūra ir konstitucinė atsakomybė, jų ryšys su kitomis konstitucinės atsakomybės sankcijomis. Detaliai aptariamas apkaltos teisinis reglamentavimas ir konstitucinės justicijos praktika, nagrinėjamos teisinio reguliavimo problemos. Straipsnio pabaigoje pateikiamos išvados ir pasiūlymai dėl galimybių tobulinti konstitucinį reguliavimą bei apkaltos pagrindų katalogą, keliamas klausimas dėl Respublikos Prezidento išskirtinio imuniteto pagrįstumo. Atsižvelgiant į kitų valstybių patirtį siūloma naujai pažiūrėti į kai kuriuos organizacinius ir procesinius apkaltos procedūros reglamentavimo klausimus, didinti teismų įtaką šiai parlamentinei procedūrai taip išgryninant apkaltą kaip vieną konstitucinės atsakomybės formų, atitolinant ją nuo politinės atsakomybės.

Raktiniai žodžiai


apkalta; apkaltos procedūra; parlamentas; prezidentas; imunitetas; konstitucinė atsakomybė

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195