Lietuvos pensijų sistemos modelis ir pensijų garantijų perspektyvos

Audrius Bitinas

Santrauka


Straipsnyje aptariamos Lietuvos pensijų sistemos modelio problemos ir jo tobulinimo perspektyvos. Straipsnio tema aktuali dėl to, kad atlikta Lietuvos pensijų sistemos perspektyvų analizė leidžia modeliuoti Lietuvos pensijų sistemą atsižvelgiant į Europos Sąjungos valstybių pensijų sistemas, taip pat prognozuoti tolesnes Lietuvos pensijų sistemos reformas. Straipsnio tikslas – įvertinti Lietuvos pensijų sistemos modelio būklę ir perspektyvas, taip pat atlikti 2003 m. Lietuvos kaupiamųjų pensijų sistemos reformos pasekmių analizę. Analizuojant Lietuvos pensijų sistemos modelį taikyti mokslinės literatūros ir teisės aktų analizės, istorinis ir lyginamosios analizės metodai. Šio straipsnio teorinio tyrimo rezultatai, pateikiami apibendrinimai ir išvados gali būti panaudoti reformuojant Lietuvos pensijų sistemą ar kaip metodinė literatūra šia tema besidomintiems akademinės bendruomenės nariams.

Raktiniai žodžiai


pensijų sistema; reforma; modelis; kaupiamoji sistema

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195