Nekonkuravimo susitarimai darbo teisėje. Ar darbuotojas ir darbdavys lygiaverčiai konkurentai?

Rytis Krasauskas

Santrauka


Lietuvoje darbdaviai su darbuotojais sudarydami darbo sutartis vis dažniau įtraukia sąlygas dėl konkurencijos draudimo arba sudaro nekonkuravimo susitarimus, kuriais darbdavys siekia apsisaugoti nuo galimos konkurencijos, kai pasibaigus darbo sutarčiai darbuotojas dirba darbdavio konkurento įmonėje, steigia įmonę ar dalyvauja versle, konkuruojančiame su darbdavio verslu. Straipsnio tikslas – konstitucinės žmogaus teisės laisvai pasirinkti darbą bei verslą sąlygomis kritiškai įvertinti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką sprendžiant civilines bylas, susijusias su nekonkuravimo susitarimų aiškinimu, nustatyti santykių, susiklostančių sudarant ir vykdant tokius susitarimus, teisinę prigimtį, įvertinti nekonkuravimo susitarimų poveikį darbuotojui, pateikti de lege ferenda nekonkuravimo susitarimų teisinio reglamentavimo Lietuvoje siūlymus. Šiam tikslui pasiekti taikomi loginės analizės, sisteminės analizės, lingvistinis, teleologinis, lyginamasis, analitinis-kritinis ir kiti mokslinio pažinimo metodai.

Raktiniai žodžiai


nekonkuravimo susitarimai; darbo santykiai; civiliniai santykiai

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195