Teismų kreipimasis į Konstitucinį Teismą kaip darbo teisės konstitucionalizacijos prielaida

Rytis Krasauskas

Santrauka


Straipsnyje analizuojamos sąsajos tarp konstitucinės teismų teisės (pareigos) kreiptis į Konstitucinį Teismą ir darbo teisės konstitucionalizavimo. Atskleidžiamas šios konstitucinės teismų teisės (pareigos) turinys, išryškinami jos realizavimo metu iškylantys probleminiai aspektai. Straipsnyje nagrinėjamas kai kurių eksplicitiškai įtvirtintų darbo teisės normų taikymas teismų praktikoje, taip pat darbo teisės teorijos klasika tapęs nekonkuravimo susitarimų ir darbo sutarčių su administracijos vadovais jurisprudencinis teisinis reguliavimas. Daroma išvada, kad šiuo metu teismai vis dar nepakankamai efektyviai išnaudoja kreipimosi į Konstitucinį Teismą galimybes.

Raktiniai žodžiai


darbo teisės konstitucionalizacija; konstitucinė kontrolė; darbo ginčai

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-13-20-4-03

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195