Ar Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba yra pripažintina teismu pagal SESV 267 straipsnį?

Eglė Kybartienė

Santrauka


Straipsnyje analizuojama prejudicinių sprendimų augimo tendencijos ir teismų teisė kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo. Aptariama „teismo“ sąvoka ir kriterijai, apibūdinantys institucijas, galinčias tapti prejudicinio sprendimo procedūros subjektais. Daug dėmesio skiriama įvertinti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos galimybes pasinaudoti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 267 straipsnyje numatyta procedūra.

Raktiniai žodžiai


prejudicinis sprendimas; Ryšių reguliavimo tarnyba; SESV 267 straipsnis; „valstybės narės teismo“ sąvoka

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-13-20-4-08

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195