Viešasis administravimas kaip Lietuvos administracinės teisės reguliavimo dalykas: kai kurie probleminiai aspektai

Gytis Kuncevičius, Violeta Kosmačaitė

Santrauka


Straipsnyje analizuojama viešosios administracijos sąrangos bei viešosios administracinės veiklos instrumentų, kaip sudedamųjų administracinės teisės reguliavimo dalyko elementų, ypatumai, suformuoti lyginamosios administracinės teisės doktrinoje, atskleidžiama šių kategorijų sampratos įtaka administracinės teisės reguliaciniam vaidmeniui. Vadovaujantis lyginamosios administracinės teisės patirtimi vertinami viešojo valdymo (administravimo), kaip Lietuvos administracinės teisės reguliavimo dalyko sampratos, įtvirtintos pozityviojoje Lietuvos teisėje, probleminiai aspektai, atskleidžiant jos įtaką Lietuvos administracinės teisės reguliacinės funkcijos apimčiai.

Raktiniai žodžiai


viešasis administravimas; viešojo administravimo subjektai; viešojo administravimo forma (priemonė); administracinė teisė; administracinė sutartis

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-14-21-1-07

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195