Teisinis tikrumas kaip pagrindinis Ukrainos žemės teisės principas

Bronislav Totskyi

Santrauka


Teisinio tikrumo principas yra bendrasis teisės principas, kildinamas iš antikinės Graikijos ir Romos. Šiandien šis principas yra pripažįstamas demokratine vertybe, kuri laikoma Europos bendrojo paveldo dalimi. Ukraina šiuo metu derina nacionalinius teisės aktus su europiniais standartais, o teisinio tikrumo kriterijaus įvedimas į nacionalinę teisės sistemą yra sudėtingas procesas. Vis dėlto Ukraina jau yra žengusi didelį žingsnį įtvirtinant teisinio tikrumo principą žemės teisės srityje. Ukrainos įstatymų leidėjas ir teismai pozityviai veikia teisinio tikrumo principo praktinį taikymą. Ypač svarbi funkcija šiame procese skiriama Ukrainos Konstituciniam Teismui, kuris pastaruoju metu dažnai taiko analizuojamą principą.

Raktiniai žodžiai


teisinis tikrumas; numatomumas; nuspėjamumas; vykdymas; EŽTK; žemės teisė

Pilnas tekstas:

PDF (English)


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-14-21-1-10

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195