Tam tikros ESPO konvencijos įgyvendinimo problemos Ukrainoje (Bistrajos kanalo pavyzdys)

Victoria Rachynska

Santrauka


Ukrainai nepavyksta imtis reikalingų teisinių, administracinių ir kitų priemonių, kad būtų įgyvendinta Jungtinių Tautų poveikio aplinkai įvertinimo tarpvalstybiniame kontekste konvencija (Espo konvencija). Vienas iš tokių Ukrainos nesėkmės pavyzdžių laikantis Konvencijos yra Bistrajos kanalo projektas. Politinės valios stoka, nepakankamas demokratijos lygis ir ekonominės Ukrainos problemos laikytinos pagrindinėmis priežastimis, kodėl šio tarptautinio dokumento nėra laikomasi.

Raktiniai žodžiai


poveikio aplinkai įvertinimas; reikšmingas neigiamas tarpvalstybinis poveikis; Espo konvencija; Espo konvencijos įgyvendinimo komitetas; Bistrajos kanalo byla

Pilnas tekstas:

PDF (English)


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-14-21-2-04

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195