Lietuvos Vyriausiasis Tribunolas XX amžiuje

Mindaugas Maksimaitis

Santrauka


Straipsnyje pateikiama Lietuvos tarpukario teismų sistemos aukščiausios grandies, sekant viduramžių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vyriausio teismo tradicija pavadintos Vyriausiuoju Tribunolu, sudėtis, veiklos organizavimas, kai kurie statistiniai duomenys apie jo nagrinėtus skundus dėl žemesnių teismų sprendimų, taip pat veikla aiškinant teisės klausimus, laikyta vienu svarbiausių Tribunolo uždavinių.

Raktiniai žodžiai


teismų santvarka; teismų istorija; Lietuvos teismai; Vyriausiasis Tribunolas

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-14-21-2-06

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195