Grupės ieškinys viešajam interesui ginti Lietuvoje

Egidijus Krivka

Santrauka


Lietuvos civilinio proceso teisės doktrinoje yra skiriami liberalusis ir socialinis civilinio proceso modeliai. Tuo tarpu kitose valstybėse, kuriose grupės ieškiniai ne tik įteisinti, bet ir plačiai taikomi praktikoje, civilinio proceso teisėje skiriami individualusis ir kolektyvinis (grupinis) civilinio proceso modeliai. Atsižvelgiant į tai galima teigti, kad Lietuvoje įtvirtintas individualusis civilinio proceso modelis. Individualusis civilinio proceso modelis yra ribotas, nes individui suteikia teisę teisme ginti išimtinai tik savo teises ir interesus. Tokia padėtis kelia tam tikrų problemų įtvirtinant grupės ieškinio institutą Lietuvos teisinėje sistemoje.

Raktiniai žodžiai


grupės ieškinys; viešasis interesas

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195