Pacta de quota litis, kaip alternatyva valstybės garantuojamai teisinei pagalbai užtikrinti civilinėse bylose

Ingrida Montvydienė

Santrauka


Pacta de quota litis – viena iš susitarimų dėl teisinės pagalbos teikimo rūšių, kuria remiantis teikėjo užmokestis priklauso nuo bylos baigties. Sąlyga, kad asmuo, siekiantis pasinaudoti teisine pagalba, teisinės pagalbos teikėjui sumoka tik tuo atveju, jeigu byla yra laimėta, sudaro galimybes šia pagalba pasinaudoti nepasiturintiems, neišgalintiems sumokėti advokatui už paslaugas, asmenims. Todėl tokie susitarimai galėtų tapti puikia alternatyva valstybės garantuojamai teisinei pagalbai, deja, tiek Lietuvoje, tiek kitose valstybėse jie vertinami labai kontraversiškai, o dažnai visiškai draudžiami. Šiame straipsnyje analizuojami pacta de quota litis reglamentavimo ypatumai skirtingose valstybėse bei jo specifika Lietuvoje, atskleidžiami teigiami ir neigiami šių susitarimų aspektai, jų suderinamumas su sutartims keliamais reikalavimais, advokatų profesinės etikos principais, nagrinėjamos praktinio pritaikomumo problemos.

Raktiniai žodžiai


Pacta de quota litis; contingent fee; sąlyginis atlyginimas; teisė į teisminę gynybą; teisminės gynybos prieinamumas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195